Paikalliselta myyjältä saaduista siemenistä osa on noussut. Capsicum Annuum enimmäkseen (näistä lähes jokainen!) mutta yksi C.Chinense myös.

Chili shootsChili shootsChili shootsChili shoots